Årsmøte 2020 for Tasta menighet


Årsmøte 2020 for Tasta menighet blir avholdt 9. mai kl. 12 etter gudstjenesten.

 

Årsmøte 2020 for Tasta menighet går av stabelen  9. mai etter gudstjenesten.  Møtet blir fysisk i kirkerommet og det starter opp rett etter gudstjenesten.  Alle blir sittende på sine tilviste plasser. 

Nå er det åpnet for inntil 100 deltagere - i Tasta er det plass til ca. 40 husstander. Alle vil få tilvist plass. Ingen påmelding! Men husk å registrere deg ved ankomst på liste eller via QR koden vår.

Vi følger generelle smittevernregler - god håndhygiene - 2 m avstand - vær hjemme hvis du er syk.

SAKER TIL ÅRSMØTET:

  1. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 personer til å skrive under protokollen etter møtet.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Årsmelding og regnskap for 2020 for Tasta menighet.
  4. Kort orientering om menighetens nye misjonsprosjektavtale fra 2021 med «My Sisters Women`s Welfare Association».
  5. Kort orientering om hvordan vi klarte å gjennomføre konfirmantarbeidet i 2020.

Årsmelding Tasta menighet 2020 kan fås ved henvendelse til kirkekontoret .

I årsmeldingen kan du lese om alt det positive som skjedde i 2020 i Tasta menighet på tross av mange hindringer og vansker i forbindelsen med restriksjoner og strenge smittevernregler.

Her kan du lese årsmeldingen 2020.

Tilbake